Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB 1.Introducció i dades de la companyia  El present text es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la present pàgina web titularitat d’IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.A.U., (d’ara endavant, “IMAGINA” o el “Prestador”), companyia mercantil amb domicili social en Av. […]

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1.Introducció i dades de la companyia 

El present text es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la present pàgina web titularitat d’IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.A.U., (d’ara endavant, “IMAGINA” o el “Prestador”), companyia mercantil amb domicili social en Av. Diagonal, 177-183, Planta 12, Edifici Imagina, 08018, Barcelona i amb C.I.F. número A64200744 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli B-329375, Tom 38527, Foli 144

2.Condicions Generals d’Ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc web denominat “INSIDE MEDIA” o altres pàgines web redirigides a aquest Lloc web que presta o gestiona IMAGINA estan subjectes a les presents Condicions Generals d’Ús.

3.Condicions Generals d’Ús i la seva acceptació

Aquestes condicions d’ús (d’ara endavant, les “Condicions Generals d’Ús“) regulen l’accés i la utilització de la web https://insidemedia.blog​ (d’ara endavant, el “Lloc web“), incloent els continguts, entenent per tals els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant, els “Continguts“) i els serveis (d’ara endavant, els “Serveis“) que IMAGINA posa a la disposició dels usuaris del Lloc web.

L’accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari“) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Ús en l’última versió publicada per IMAGINA en el Lloc web en el moment en el qual l’Usuari accedeixi a aquests, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els Serveis i/o Continguts oferts per IMAGINA.

Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts per IMAGINA se sotmetin a unes condicions particulars que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús, en tal cas, es posaran a la disposició de l’Usuari i hauran de ser acceptades per aquest per a participar en qualsevol altra iniciativa posada a la disposició dels Usuaris a través del Lloc web o els seus perfils en Xarxes Socials.

4.Objecte

Les presents Condicions Generals d’Ús regulen l’accés als Continguts i a tots els Serveis oferts per IMAGINA a través del Lloc web, mitjançant els quals es posa a la disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment relacionats amb el sector audiovisual, així com sobre els productes i serveis comercialitzats per IMAGINA o les empreses del Grup Empresarial al qual pertany. No obstant això, IMAGINA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels Continguts i/o els Serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació d’aquestes.

5.Condicions d’accés als Continguts i utilització dels Servei

5.1.Accés

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per IMAGINA té caràcter gratuït perls Usuaris.

5.2.Obligació de fer un ús correcte del Lloc web i dels Continguts i Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals d’Ús, les condicions particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Continguts i/o Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts i/o Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’IMAGINA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta de la legislació aplicable;
b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
e) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
h) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
i) violi els secrets empresarials de tercers;
j) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
k) de qualsevol manera menyscabi el crèdit d’IMAGINA o de tercers;
l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
m) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics d’IMAGINA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics; i,
o) provoqui per les seves característiques (tals com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Lloc web

6.Enllaços

6.1.Enllaços a altres pàgines web

En cas que en el Lloc web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, IMAGINA informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint IMAGINA ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc web.

En conseqüència, IMAGINA no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-lo immediatament a IMAGINA a l’adreça o als emails de contacte que apareixen en les presents Condicions Generals d’Ús o en el Lloc web a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

6.2.Enllaços als canals i pàgines web del Prestador en altres plataformes i xarxes socials

IMAGINA pot posar a la disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines web que IMAGINA manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, etc.). La inclusió d’aquests enllaços en el Lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a aquests canals i pàgines webs del Prestador en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre IMAGINA i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part d’IMAGINA dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas IMAGINA compartirà amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social cap mena d’informació privada sobre els seus Usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals d’Ús, així com en la Política de Privacitat del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi Usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint IMAGINA en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’Usuari (*login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control d’IMAGINA. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat per IMAGINA, per la qual cosa aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que IMAGINA no té control sobre el contingut allotjat en aquestes plataformes, l’Usuari reconeix i accepta que aquesta no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les plataformes enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquestes plataformes.

6.3.Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Lloc Web

IMAGINA no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web que dirigeixin a IMAGINA, sempre que compleixin amb les següents condicions:

a) l’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc web o parts del mateix de cap manera;
b) no està permès crear un *browser sobre les seccions del Lloc web, ni de cap altra forma podrà modificar-se el Lloc web;
c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que IMAGINA ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix aquest enllaç;
d) la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al Lloc web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevols drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal; i,
e) el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al Lloc web no podrà lucrar-se ni directa ni indirectament per la inclusió d’enllaç/s al Lloc web.
IMAGINA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web. IMAGINA, per tant, no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

7.Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals d’Ús o de la llei aplicable en relació amb la utilització dels Serveis i l’accés als Continguts.

8.Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web i dels Continguts i/o Serveis

IMAGINA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web i dels Continguts i/o Serveis que en el mateix s’ofereixen. Quan això sigui raonablement possible, IMAGINA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web i dels Continguts i/o Serveis. IMAGINA tampoc garanteix la utilitat del Lloc web i dels Continguts i/o Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc web i els Continguts i/o Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis o s’accedeix als Continguts.

IMAGINA exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels Continguts i/o Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc web i als Continguts i/o Serveis, a la fal·libilitat del Lloc web i dels Continguts i/o Serveis, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis o s’accedeix als Continguts.

9.Responsabilitats i garanties

IMAGINA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis del Lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d’aquest.

En conseqüència, IMAGINA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels Continguts i/o Serveis del Lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests Continguts i/o Serveis; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels Continguts i/o Serveis del Lloc web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Prestador estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Això no obstant, IMAGINA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels Continguts publicats en el Lloc web i els Serveis prestats en aquest.

IMAGINA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc web. Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a IMAGINA a l’adreça de correu electrònic publicada en el Lloc web o a través del formulari de contacte que pogués estar disponible, perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

IMAGINA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc web provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les quals s’enllaci des del Lloc web. El Prestador no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

10.Drets de propietat intel·lectual i industrial

IMAGINA és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com de tots els Continguts, inclosos el propi Lloc web o plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies i qualsevol altra informació o contingut i els Serveis disponibles a través del Lloc web. Així mateix, IMAGINA és titular —o si escau legítima licenciataria d’explotació— del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements de programari del Lloc web.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i/o utilització del Lloc web per part de l’Usuari, ni la utilització dels Continguts, productes i/o Serveis oferts per IMAGINA a través del Lloc web impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets part d’IMAGINA.

L’Usuari disposa d’un dret d’ús no exclusiu dels Continguts i/o Serveis del Lloc web, dins d’un àmbit estrictament domèstic, i únicament amb la finalitat de gaudir personalment de les prestacions dels Serveis que la mateixa ofereix, d’acord amb les presents Condicions Generals d’Ús. L’Usuari declara expressament saber que té prohibit descarregar, reproduir, gravar, compartir, distribuir, comunicar públicament, transformar o alterar en qualsevol forma els Continguts perquè solament té autorització per a visualitzar-los en el Lloc web (o, cosa que és el mateix, solament pot visionar-los en streaming a través del Lloc web).

Les referències a marques o noms comercials registrats o altres signes distintius, ja siguin titularitat d’IMAGINA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició del seu ús sense el consentiment d’IMAGINA i/o dels seus legítims titulars. En acceptar aquestes Condicions Generals d’Ús l’Usuari declara expressament saber que, en cap moment, l’accés, la navegació o la utilització del Lloc web i/o dels seus Continguts i/o Serveis confereix a l’Usuari dret algun sobre els signes distintius en ella inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i/o Serveis del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels Continguts, per a qualsevol propòsits diferents del visionat personal de l’Usuari a través del Lloc web. Per tant, l’Usuari reconeix expressament i accepta que no pot utilitzar els citats elements, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, per a qualssevol explotacions públiques, o amb finalitats comercials, promocionals, etc.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin als titulars de drets dels Continguts que l’Usuari trobi en el Lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als Continguts oferts en el Lloc web.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència en el Lloc web d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra índole haurà de notificar-ho immediatament a IMAGINA a través de l’adreça de correu electrònic posada a la disposició del públic en el Lloc web o en el corresponent formulari de contacte, perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes. D’igual manera, en cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts del Lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets, hauran de remetre una comunicació a la referida adreça de correu electrònic, amb la documentació necessària que acrediti tal extrem, i les entitats responsables del Lloc web donaran complerta resposta tan aviat com sigui possible.

11.Política de privacitat

11.1.Informació sobre el responsable del tractament

Denominació: IMAGINA MITJANA AUDIOVISUAL, S.A.U.

Domicili social: Av. Diagonal, 177-183, Planta 12, Edifici Imagina, 08018, Barcelona.

C.I.F.: A64200744

11.2.Quina informació ens faciliten els Usuaris

És aquella informació sobre tu que aportes durant la teva navegació, ús o registre en el Lloc web. Aquesta informació comprèn les dades que proporciones en els corresponents formularis que es puguin habilitar en el Lloc web i en ocasió de la teva interacció amb el mateix (per exemple, la informació que ens enviïs, inclosa la imatge i els continguts que pugis o posis a la disposició d’altres Usuaris o del públic en general quan publiquis les teves opinions, comentaris o valoracions en l’opció habilitada a aquest efecte).

Com a Usuari del Lloc web, declares expressament saber que les dades que proporcions han de ser exactes i certs, i hauran d’estar sempre actualitzats, per la qual cosa et compromets a actualitzar-los quan sigui necessari.

Les dades personals sol·licitades en el Lloc web marcats amb un asterisc són obligatoris, de tal forma que la negativa a subministrar-los suposarà la impossibilitat que puguis registrar-te i/o participar en qualsevol de les iniciatives o Serveis posats a la disposició del públic a través del Lloc web.

11.3.Informació que recopilem de tu en usar el Lloc web

Podem recaptar, de forma automàtica, dades relacionades amb l’ús que fas del Lloc web, com la teva adreça IP, dispositius únics d’identificació, la teva ubicació, així com altres dades recaptades mitjançant cookies, tal com es recull en la Política de Cookies.

11.4.Per a quines finalitats utilitzem tractem les teves dades personals

Les finalitats amb les quals IMAGINA recapta i tracta les teves dades personals estan totes relacionades amb el teu ús del Lloc web i la teva interacció amb el mateix i són les següents:

i. publicar la teva opinió, valoracions o comentaris, juntament amb el teu nom de perfil i la foto que poguessis haver associat a aquest;


ii. gestionar les consultes, suggeriments, valoracions o qualsevol altra informació que ens poguessis fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic o del formulari de contacte que pogués estar habilitat a aquest efecte;


iii. acreditar que has acceptat les Condicions Generals d’Ús i la present Política de Privacitat i qualsevols altres normes o reglamentacions aplicables a IMAGINA; i,


iv. dur a terme estudis estadístics de navegació, segons les preferències que manifestis en relació amb la instal·lació de cookies.

v. Per remetre newsletters amb informació i notícies rellevants pels Usuaris relacionats amb el sector audiovisual i amb el Lloc Web. No obstant, es detala de manera més concreta en l’apartat 11.7. de la present Política de Privacitat com es tracten les dades dels Usuaris per aquesta finalitat. Per ajudar-nos a fer que els correus electrònics que enviem siguin més útils i interessants pels Usuaris i dur a terme estadístiques sobre l’impacte dels mateixos, habitualment rebem una confirmació quan s’obre un correu electrònic que ha enviat IMAGINA.


11.5.A qui podem comunicar la informació que ens proporciones

En acceptar aquesta Política de Privacitat acceptes que IMAGINA pugui comunicar les teves dades personals a tercers, concretament a les següents persones i/o entitats:

i. a les empreses pertanyents al mateix Grup Empresarial d’IMAGINA (http://entidades.imagina-media.com/) per a les finalitats establertes en el punt 11.4 d’aquesta Política de Privacitat;
ii. a les Administracions competents, Jutges i Tribunals i a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en compliment d’obligacions legals d’IMAGINA o per al cas de conflictes relacionats amb drets dels consumidors, dret de protecció de dades, dret de propietat intel·lectual o industrial, o amb qualssevol altres béns i/o drets protegits; i,
iii. a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a Jutges i Tribunals per a casos com el frau en la utilització dels mitjans de pagament.


11.6.Política de conservació de la informació

Conservarem la informació que ens hagis proporcionat conforme als criteris i terminis que es detallen a continuació.

(I) Informació que hagis aportat durant el teu registre en el formulari de contacte que pogués estar habilitat a aquest efecte en el Lloc web: aquesta informació romandrà en les nostres bases de dades sempre que no sol·licitis la supressió de les teves dades i mentre sigui necessari per a complir amb les finalitats per a les quals es van recaptar. 
(II) Informació que hagis publicat amb les teves opinions, valoracions o comentaris: aquesta informació estarà disponible públicament mentre que no decideixis eliminar-la.

11.7.Legitimació del tractament

Per a les finalitats anteriors, la base jurídica del tractament de les dades personals serà, amb caràcter general, el consentiment per part de l’Usuari.

La comunicació de les teves dades a aquells tercers que es detallen en l’apartat 11.5 i la defensa davant reclamacions s’empara en l’interès legítim d’IMAGINA i l’interés públic.

11. 8.Comunicacions Comercials i Promocionals

Una de las finalitats per les que tractem les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre newsletters.

Quan realitzem alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida a aquells Usuaris que haguessin autoritzat prèviament i de forma expressada la recepció, ja sigui en el moment en el que s’han registrat a la Web o amb posterioritat. No obstant, també es podrà enviar a periodistes i professionals relacionats amb el sector audiovisual amb finalitat professional, en aquest cas, la base que legitima el tractament de les dades és l’interés legítim d’IMAGINA.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’IMAGINA, pot sol·licitar la baixa del servei, utilitzant els enllaços facilitats per les comunicacions remeses per IMAGINA o enviant un email a la següent direcció de correu electrònic: dpd@mediapro.tv amb la referència “Baixa Newsletter- InsideMedia”.

11.9.Garanties sobre els continguts enviats

Els Usuaris garanteixen així mateix la propietat i el control dels drets sobre el textos, enregistraments d’àudio, fotografies, vídeos o qualsevols altres continguts que hagués pogut enviar o publicar al costat de les seves opinions, comentaris, així com que en els mateixos no s’infringeix cap dret d’imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, ni de cap altre tipus de terceres persones i es respecta en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades, responent enfront d’IMAGINA o enfront de tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de les anteriors manifestacions.

Et demanem que no ens enviïs dades de tercers. No obstant això, en el cas que facilitis a IMAGINA dades personals de terceres persones, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, garanteixes que has informat prèviament aquestes persones d’això i dels aspectes continguts en aquesta Política i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a IMAGINA per a les finalitats assenyalades i que et trobes autoritzat per a fer-ho, en les mateixes condicions i per a les mateixes finalitats previstes en el present document.

11.10.Exercici dels drets en matèria de protecció de dades i dades de contacte del delegat de protecció de dades

Es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició, portabilitat i limitació del tractament, indicant la Referència: “Protecció de Dades – INSIDEMEDIA”, en l’adreça d’IMAGINA, Av. Diagonal 177-183, Planta 12a, Edifici Imagina, 08018, Barcelona; o bé contactant amb el Delegat de Protecció de Dades del Grup Mediapro en dpd@mediapro.tv

Si es considera que hi ha un problema amb la forma en què IMAGINA està manejant les dades, els Usuaris podran dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del Grup Mediapro en dpd@mediapro.tv o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

11.11.Mesures de seguretat

IMAGINA t’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. IMAGINA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

12.Modificacions en les Condicions Generals d’Ús

IMAGINA es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions Generals d’Ús i en el Lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els Continguts i Serveis que presta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

IMAGINA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, la prestació del servei del Lloc web i/o de qualsevol dels Serveis, així com l’accés als Continguts del Lloc web, sense que l’Usuari pugui reclamar a IMAGINA cap indemnització per tals actuacions. Per tant, l’Usuari accepta expressament que existeix aquesta facultat d’IMAGINA i, a efectes aclaridors, renúncia expressament a qualssevol accions de reclamació de danys i perjudicis que pogués interposar contra IMAGINA per motiu de les actuacions relacionades en aquest apartat.

El no exercici o execució per part d’IMAGINA de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions Generals d’Ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement exprés i acord per escrit per part seva.

13.Legislació aplicable i fur

Tret que existeixi norma imperativa que estableixi una altra cosa, l’Usuari accepta expressament que qualsevol qüestió (litigiosa o no) derivada o relacionada amb aquest Lloc web s’examinarà conformement a la legislació espanyola i acorda sotmetre-la als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur no imperatiu que pogués correspondre-li.

Data: 04/03/2019

© 2019 IMAGINA MITJANA AUDIOVISUAL, S.A.U. Tots els drets reservats.