MEDIAPRO formarà la pròxima generació de creadors de ficció a Espanya a través del nou Màster de Guió que posarà en marxa el proper mes d’octubre, al costat de la Universitat Complutense. L’objectiu d’aquest nou Màster és detectar nou talent i formar-lo per fer front a l’actual revolució audiovisual. Tot el Grup, incloses les seves produccions audiovisuals, es posen a disposició del Màster tant en l’àmbit acadèmic com en les pràctiques.

Parlem amb un dels creadors d’aquest màster, el guionista i productor executiu, Iván Escobar (“Vis a vis”).

Per què s’ha creat un Màster de Guió?

El principal objectiu d’un Màster de Guió és trobar talent: les empreses necessiten talent; els equips de guió necessiten talent; les històries s’escriuen amb talent. Un Màster de Guió és un vehicle, una forma de reunir a tots aquells alumnes amb inquietuds creatives i donar-los les eines per explorar-les. En un món cada vegada més homogeni, volem detectar creatius amb “mirades laterals”. Què dimonis és això? Homes i dones que pensin diferent, sentin diferent i tinguin històries per explicar.

Quines qualitats ha de reunir un guionista?

Moltes vegades em pregunten què es necessita per ser guionista. L’escriptora i teòrica del guió Linda Seger ho va resumir en una frase molt encertada: “Al nostre voltant estan passant constantment coses meravelloses, només que algunes persones les veuen i altres no”. Aquí està tot. Per ser guionista es necessita una mirada que transformi la quotidianitat en extraordinari. Les històries sorgeixen de la infelicitat, del conflicte, de la mudança emocional i de la necessitat que ens vulguin. Un Màster no pot ensenyar tot això, però ens pot obrir una porta perquè traiem el cap si tenim curiositat. Això ja seria molt.

“Molts Màsters estan creant grans ‘espectadors’ de sèries, però no ‘escriptors’ de sèries”

Què considereu que és el més important a tenir en compte en un Màster?

Donar veu a l’alumne. Molts Màsters o cursos de guió basen el seu programa en una successió de xerrades de professionals que passen per l’aula i expliquen la seva experiència. “Paracaigudistes docents” que no s’aturen el temps necessari a l’aula per conèixer a l’alumne ni escoltar-lo. Compten les seves batalles, posen els seus exercicis i deixen un bon gust de boca en l’alumne. No n’hi ha prou.

“Els programes acadèmics s’han d’adaptar a nous ritmes, influències i canvis. El format que fa dos anys era nou, avui està desfasat”

Què més cal per estimular un candidat a ser guionista?

L’única manera de potenciar la creativitat de l’estudiant és col·locar-lo davant la seva pròpia veu; elaborar un programa acadèmic de seguiment i valoració dels seus treballs; que al llarg del Màster s’enfronti a la seva creativitat i l’explori; pensar, debatre, escriure i reescriure. Molts Màsters estan creant grans “espectadors” de sèries, però no “escriptors” de sèries. La nostra intenció és revertir aquest perillós esdevenir. I l’única manera de fer-ho és confrontar l’alumne amb el full en blanc, que en aquesta època digital seria el Word obert…

“Volem donar veu als alumnes, escoltar-los i potenciar-los”

Què diferencia aquest Màster d’altres que ja existeixen?

Principalment tres aspectes: primer, està format per un nombre de professionals de primer nivell acadèmic i professional; segon, possibilita que els alumnes facin pràctiques a les sèries, programes i productes que estan en emissió. És a dir, no només és un Màster teòric, sinó pràctic. I tercer, MEDIAPRO té una vocació internacional. En un món cada vegada més transnacional, la mirada global de MEDIAPRO aporta a l’alumne una composició total del mercat mundial. Les produccions ja no es limiten a mercats locals, sinó que tenen una mirada internacional. MEDIAPRO la té.

“Al Màster de MEDIAPRO el diferencia tenir professionals de primer nivell acadèmic i professional; possibilitar als alumnes fer pràctiques a les sèries i programes en emissió i una vocació internacional”

El canvi en els hàbits de consum (quan es vulgui, com es vulgui i on es vulgui) de ficcions i programes també influeix a l’hora de formar un guionista?

Si proposéssim un Màster que ja existeix, simplement no ho faríem. En un món cada vegada més ràpid i polimòrfic, pensem que els alumnes i els programes acadèmics s’han d’adaptar a nous ritmes, influències i canvis. Però no només això. Un format que fa dos anys era nou, avui està desfasat. És impossible impostar la mirada de la nova societat líquida. Els alumnes dels Màsters de Guió són el cap de llança de la creativitat que està arribant. Els volem escoltar i potenciar.